गुरु स्तुति - मंत्र

Home  मंत्र गुरु स्तुति - मंत्र

गुरु स्तुति - मंत्र

Here is the text you provided in Hinglish (a mixture of Hindi and English):

1. Ajnān timirāndhasya jñānāñjana śalākayā,
   Chakṣur unmīlitaṁ yena, tasmai śrīgurave namaḥ.

2. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshvara,
   Guru eva param Brahma, tasmai śrīgurave namaḥ.

3. Sthāvaram jaṅgamam vyāptaṁ yat kiñchit sacarācaram,
   Tat padaṁ darśitaṁ yena, tasmai śrīgurave namaḥ.

4. Cinmayam vyāpiyatsarvam, trailokyaṁ sacarācaram,
   Tat padaṁ darśitaṁ yena, tasmai śrīgurave namaḥ.

5. Sarvashruti shiroratna virājita padāmbujaḥ,
   Vedānta ambuja sūryo yaḥ, tasmai śrīgurave namaḥ.

6. Chaitanyaḥ śāśvataḥ śānto, vyomātīto nirañjanaḥ,
   Bindu nāda kalātītaḥ, tasmai śrīgurave namaḥ.

7. Jñāna śakti samārūḍhaḥ, tattva mālā vibhūṣitaḥ,
   Bhukti mukti pradātā cha, tasmai śrīgurave namaḥ.

8. Anekajanma samprāpta, karma bandha vidāhine,
   Ātma jñāna pradānena, tasmai śrīgurave namaḥ.

9. Shoshṇaṁ bhava sindhoścha, jñāpaṇaṁ sāra sampadaḥ,
   Guroḥ pādodakaṁ samyak, tasmai śrīgurave namaḥ.

10. Na guro radhikaṁ tattvam, na guro radhikaṁ tapaḥ,
    Tattva jñānāt param nāsti, tasmai śrīgurave namaḥ.

11. Mannāthaḥ śrījagannāthaḥ, madguruḥ śrījagadguruḥ,
    Madātmā sarvabhūtātmā, tasmai śrīgurave namaḥ.

12. Guru rādiranādiścha, guruḥ parama daivatam,
    Guroḥ parataraṁ nāsti, tasmai śrīgurave namaḥ.

13. Tvameva mātā cha pitā tvameva,
    Tvameva bandhuścha sakha tvameva.
    Tvameva vidyā draviṇaṁ tvameva,
    Tvameva sarvam mama deva deva.